Sion

Sion

> oorlog > meest-bezocht-historisch-land

Meest bezocht historisch land
RSS feed
Eigen naamNed. naamJaar hoogtepuntHoofdstadWerelddeel
1 Troje (nl) [Edit]Troje TrojeAfrika
Troje, op enkele kilometer ten zuiden van Cannakale gelegen, werd vroeger ook Illium genoemd, heet in het Turks Trova, in het Engels Troy, maar werd ook vele malen gesticht. De stad, die bekendheid verwierf door de gedichten van Homeros was een legendarische woonplaats, zoals velen bleven beweren. Tot - in 1870 - de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann de eerste grondvesten vond en de oude vermoedens ontkrachtte. Er hebben bovendien vele Trojeís bestaan. In het totaal werden bijna tien nederzettingen opgegraven. Uit de benaming Illium vloeit de ďIliasĒ voort, de naam van Homerosí heldendicht over de Trojaanse Oorlog.
2 Peloponnesos (nl) [Edit]Peleponnesie -1.900MyceneEuropa
Over de oorsprong van de Myceners is niks zekers bekend. Mogelijk waren volkeren uit Anatolie rond 1900 v. Chr. Griekenland binnengekomen. De Myceense beschaving vertoonde echter ook sporen van de oudere Griekse cultuur. Vermoedelijk bloeide ze geleidelijk op tussen 1900 en 1600 v. Chr. In 1600 dreven de Myceners handel in het Egeische gebied, maar Kreta bleef er de voornaamste handeldrijvende macht.
3 Assyrie (nl) [Edit]Assyrie -1.300Midden-Oosten
Godsdienst: polygamische natuurgodsdienst

In 1300 v. Chr. werd de Assyrische expansie politiek een internationaal probleem. Het oorlogszuchtige land had het gemunt op de vruchtbare grond in de omliggende landen en was vast van plan een wereldrijk te worden. Koning Assuruballit I (1365-1330 v. Chr.) begon ermee en zijn opvolgers breidden het rijk alleen maar uit. De AssyriŽrs werkten met een bepaalde strategie. Zo verplaatsten zij steeds hun hoofdstad naar een plaats die strategisch was gelegen voor de vele veldtochten. Overwonnen volken werden weggevoerd en vervangen door andere volken. Dit gebeurde ook met IsraŽl (2Koningen 17:6,24). Deze manier van ballingschap zou uiteindelijk de ondergang van het rijk worden.

4 Babylonie (nl) [Edit]Babylonie -700BabylonMidden-Oosten
Godsdienst: polygamische natuurgodsdienst

De opkomst van het Babylonische rijk begon eigenlijk met de dood van de Assyrische koning Sargon II in 705 v.Chr. BabyloniŽ was toen een ingelijfde provincie van AssyriŽ, dat een succesvolle expansiepolitiek had gevolgd. Merodach-Baladan (2Koningen 20:12 en Jesaja 39:1), koning van Babel, greep de dood van Sargon II aan om in opstand te komen. Veel ingelijfde landen sloten zich bij Merodach-Baladan aan. Niet lang na de ondergang van AssyriŽ werd Nebukadnezar koning. Met hem begon de opbloei van het rijk die nog geen eeuw zou duren. Hij liet in de hoofdstad Babylon door zijn architecten drie prachtige paleizen bouwen. De stad werd een koninklijk en godsdienstig middelpunt. De hangende tuinen, de hoogstaande bouwwerken, de geglazuurde muren. Babylon moet een prachtige stad zijn geweest.

5 Romeinse Rijk (nl) [Edit]Romeinse Rijk 200RomeEuropa
Munt: Zout

Het Romeinse rijk strekte zich, op het hoogtepunt van zijn expansie, uit over bijna heel Europa tot aan Schotland, besloeg een groot deel van Noord-Afrika en grensde in het oosten aan het huidige Irak. Niet alleen militaire kracht hield dit imperium bij elkaar. Ook het gedisciplineerde bestuurssysteem en de export van de verfijnde Romeinse cultuur maakte dat men zich thuis voelde in dit immense rijk.

6 Sumeria [Edit]Sumerie Midden-Oosten
Sumerie was een collectie van stadstaten rond Neder Tigres en Eufraat rivieren in wat nu Zuid Irak genoemd wordt. Elk van deze stadstaten had een aparte heerser. Alhoewel in het midden van het 4e millenium voor Christus de leider van de dominante stadstaat beschouwd werd als de koning van de regio. De geschiedenis van Sumerie wordt verdeeld in 5 verschillende perioden. Er is de Uruk periode, waar de heerser van de stad Uruk de regio domineerde, de Jemdat Nar periode, de Vroege Dynastie, de Agade periode en de Ur II periode. De hele geschiedenis van Sumerie besloeg een tijdsspanne van 3800 tot 2000 Voor Christus. Er zijn aanwijzingen voor Sumerische activiteit voor de Uruk periode en na de Ur II periode, maar er is relatief weinig bekend van de periode hiervoor. De periode erna werd voornamelijk gedomineerd door de Babyloniers.
Eigen naamNed. naamJaar hoogtepuntHoofdstadWerelddeel